Nábor nových členů

Nábor nových členů do naší gymnastické skupiny probíhá vždy první nebo druhý týden v září. Souběžně se zahájením tréninků. Přesný termín bude publikován v sekci Úvod v části Aktuální akce. 

V případě Vašeho zájmu při náboru prosím vyplňte předběžný dotazník

V případě vyššího počtu zájemcům a nízké kapacity našeho gymnastického oddílu budou děti vybírány pomocí následující testování: 

  • 1 Překážky - cvičenka skáče přes nachystaných 5 vyvýšených překážek, úkolem je snožmo přeskákat všechny překážky za sebou a bez mezikroku (nácvik základního gymnastického prvku zvaného skrčka, dbáme na správnost provedeni skrčky, kolena musí být až u břicha).Měříme a testujeme sílu odrazu, výbušnost.
  • 2. Sed dosažný - vsedě s nataženýma nohama si testovaný opře chodidla o lavičku. Pozvolna se předklání a snaží se dosáhnout co nejdále za špičky nohou a udržet tam ruce po dobu 2 sekund. Měříme přesah prstů rukou za chodidla (pokud k nim nedosáhne, je hodnota záporná). Výsledky ovlivňuje zahřátí před měřením.
  • 3. Dřepy - zmírně rozkročného stoje na šířku ramen (chodidla na podložce) provádí testovaný v pravidelném rytmu se snaží udělat co nejvíce dřepů, cvičí až do únavy. Děti řadíme od nejvyššího počtu po nejnižší. 
  • 4. Skok do dálky z místa - cvičenka skáče ze stoje mírně rozkročného, nohy jsou rovnoběžně, špičky nohou jsou těsně u odrazové čáry. Úkolem je skočit snožmo co nejdál. Podřep, švih a pohyby paží jsou povoleny. Délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dopadu. Délka skoku se měří v centimetrech. Cvičenky měly dva pokusy, počítal se ten lepší. Testujeme a měříme výbušnou sílu (sílu dolních končetin), obratnost